Logo GastouderBuro Yvonne Kingma
 

Tarieven 2022

Kosten gastouderopvang per 01-01-2022

De kosten voor de ouder(s) bestaan uit twee delen:
  1. Een vergoeding per uur per kind aan de gastouder.
  2. De bureau (organisatie) kosten aan het gastouderbureau.
Er worden geen inschrijfkosten of andere extra kosten gehanteerd!
Via de 'rekentool' op onze website kan het netto uurtarief berekend worden.

GastouderBuro Yvonne Kingma koppelt haar tarieven zoveel mogelijk voor gast- en vraagouders aan de maximale uurvergoeding die ouders van de overheid terug kunnen krijgen. Voor de gastouderopvang geldt een maximumuurprijs van € 6,52 in 2022.

Bij Gastouderburo Yvonne Kingma bestaan de tarieven bij GastouderOpvang uit twee delen namelijk het gastoudertarief en de bureau kosten. Het gastoudertarief is het tarief voor de opvang door de gastouder. Een gastouder is vrij om haar eigen uurtarief te bepalen. De Bureaukosten is het tarief voor bemiddeling, begeleiding, gratis scholing voor gastouders, organisatie en financiële en administratieve afhandeling van de opvang door GastouderBuro Yvonne Kingma. ‘Omdat het GOB ook in 2022 weer verder gaat investeren in Kwaliteit blijven de bureaukosten gelijk als in 2021!’

GastouderBuro Yvonne Kingma werkt middels een kassiersfunctie. Dit betekent dat de gastoudertarieven door GastouderBuro Yvonne Kingma aan de ouder worden gefactureerd en dat GastouderBuro Yvonne Kingma zorg draagt voor uitbetaling aan de gastouder.
Facturatie van zowel het gastoudertarief en de bureaukosten gebeurt achteraf op basis van het aantal daadwerkelijk afgenomen aantal uren.
Bij GastouderBuro Yvonne Kingma geldt het advies richting ouders tot machtiging van automatische incasso, hierdoor kunnen de gastouders op tijd worden uitbetaald.

Per kalendermaand wordt het werkelijk aantal opvanguren, achteraf aan de gastouder uitbetaald.

TARIEVEN 2022 (adviesprijzen, een gastouder is vrij om haar eigen uurtarief te bepalen)

Gastouder (inclusief maaltijdkosten) .
Vergoeding gastouder: € 5,47 per kind per uur *1)
Bureaukosten: € 1,05 per kind per uur *2)
Kosten voor vraagouder: € 6,52 per kind per uur *1)

Gastouder (exclusief maaltijdkosten)
Vergoeding gastouder: € 5,37 per kind per uur *1)
Bureaukosten: € 1,05 per kind per uur *2)
Kosten voor vraagouder: € 6,42 per kind per uur *1)
   
Thuisopvang/regeling dienstverlening aan huis
Vergoeding gastouder per uur bij thuisopvang/regeling dienstverlening aan huis *4)
1 kind: € 12,25-
2 kinderen € 12,25-
Etc.  

Tarieven thuisopvang/regeling dienstverlening aan huis voor de vraagouder
Bureaukosten: € 1,05 per kind per uur *2) gelijk als in 2021
Kosten voor vraagouder: € 12,25 per uur (excl. Bureaukosten*4)

*1) - Vergoedingen en kosten.
In alle gevallen gaat het om adviesprijzen, gastouders en vraagouders kunnen in gezamenlijk overleg van deze prijzen afwijken. (de bureaukosten staan wel vast)

*2)- Bureaukosten: 
Ouders betalen een maximum aan bureaukosten per maand.
Hier geldt een maximum van € 85 voor een gezin met 1 kind per maand, voor een gezin met twee of meer kinderen geldt een maximum van € 110 aan bureaukosten per maand.

*3) - Adviestarieven maaltijdkosten indien wordt gekozen voor een tarief exclusief voeding:

                                                         
  Ontbijt  Lunch    Tussendoortjes Warme maaltijd
Kind 1-3 jaar           0,71                    0,91                0,23                0,68               
Kind 4-8 jaar 0,87 1,03 0,45 1,05
Kind 9-13 jaar 1,31 1,71 0,84 1,70

Dit bedrag(en) moet onderling worden verrekend!
Dit zijn advies- richtlijnen volgens het NIBUD 2021 (dagelijkse minimale kosten per persoon)
Ook is er de mogelijkheid dat de ouder zelf de voeding meegeeft.

*4) - Thuisopvang:
Bij thuisopvang is een tussentijdse tariefswijziging mogelijk i.v.m. wijziging van het minimum uurloon. In dit staatje zijn laatst bekende tarieven (per 01-01-2021 weergegeven.

Opvang in weekend/feestdagen/nachtopvang
Bij opvang in het weekend, bij officiële feestdagen en/of bij nachtopvang geldt de volgende toeslag resp. tarief:
Toeslag: € 0,50 per kind per uur voor weekend of officiële feestdagen
Tarief nachtopvang: € 15 per kind per nacht tussen 24.00 en 07.00 uur

Laatste nieuws

4 oktober 2022 Avond over Emoties bij Kinderen!


Lees meer

Dubbelcheck opvanggegevens kinderopvangtoeslag; Wij doen mee!


Lees meer

Gastouders behalen certificaat scholing Een Gezonde Start!


Lees meer

Jong leren Eten

WIJ DOEN MEE!
Gastouders ontvangen een moestuinbak van GastouderBuro Yvonne Kingma!
initiatief Jong Leren Eten
Jong Leren Eten staat voor: Zoveel mogelijk kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel/voeding met als uiteindelijk doel dat zij leren om gezonde én duurzame keuzes te maken.


Lees meer

Het Corona-Virus en de Kinderopvang


Lees meer

  

©2022 GastouderBuro Yvonne Kingma - Noardwei 23 - 8603 GA Sneek -  06-81663133

Website ontwikkeling: Insite Design vorm & code