Logo GastouderBuro Yvonne Kingma
 

Tarieven 2023

Kosten gastouderopvang per 01-01-2023

De kosten voor de ouder(s) bestaan uit twee delen:
  1. Een vergoeding per uur per kind aan de gastouder.
  2. De bureau (organisatie) kosten aan het gastouderbureau.
Er worden geen inschrijfkosten of andere extra kosten gehanteerd!
Via de 'rekentool' op onze website kan het netto uurtarief berekend worden.

GastouderBuro Yvonne Kingma koppelt haar tarieven zoveel mogelijk voor gast- en vraagouders aan de maximale uurvergoeding die ouders van de overheid terug kunnen krijgen. Voor de gastouderopvang geldt een maximumuurprijs van € 6,85 in 2023

Bij Gastouderburo Yvonne Kingma bestaan de tarieven bij GastouderOpvang uit twee delen namelijk het gastoudertarief en de bureau kosten. Het gastoudertarief is het tarief voor de opvang door de gastouder. Een gastouder is vrij om haar eigen uurtarief te bepalen. De Bureaukosten is het tarief voor bemiddeling, begeleiding, gratis scholing voor gastouders, organisatie en financiële en administratieve afhandeling van de opvang door GastouderBuro Yvonne Kingma. ‘Omdat het GOB ook in 2023 wil blijven investeren in Kwaliteit maar te maken heeft met de inflatie worden de bureaukosten voor het eerst met € 0,05 verhoogd naar € 1,10.

GastouderBuro Yvonne Kingma werkt middels een kassiersfunctie. Dit betekent dat de gastoudertarieven door GastouderBuro Yvonne Kingma aan de ouder worden gefactureerd en dat GastouderBuro Yvonne Kingma zorg draagt voor uitbetaling aan de gastouder.
Facturatie van zowel het gastoudertarief en de bureaukosten gebeurt achteraf op basis van het aantal daadwerkelijk afgenomen aantal uren.
Bij GastouderBuro Yvonne Kingma geldt het advies richting ouders tot machtiging van automatische incasso, hierdoor kunnen de gastouders op tijd worden uitbetaald.

Per kalendermaand wordt het werkelijk aantal opvanguren, achteraf aan de gastouder uitbetaald.

TARIEVEN 2023 (adviesprijzen, een gastouder is vrij om haar eigen uurtarief te bepalen)

Gastouder (inclusief maaltijdkosten) .
Vergoeding gastouder: € 5,63 per kind per uur *1)
Bureaukosten: € 1,10 per kind per uur *2)
Kosten voor vraagouder: € 6,73 per kind per uur *1)

Gastouder (exclusief maaltijdkosten)
Vergoeding gastouder: € 5,53 per kind per uur *1)
Bureaukosten: € 1,10 per kind per uur *2)
Kosten voor vraagouder: € 6,63 per kind per uur *1)

Thuisopvang/regeling dienstverlening aan huis
Vergoeding gastouder per uur bij thuisopvang/regeling dienstverlening aan huis *4)

De tarieven voor opvang aan huis worden twee keer per jaar vastgesteld, op 1 januari en op 1 juli, net als het wettelijk minimum loon.
€ 13,42 per uur bij 1 kind
€ 14,06 per uur bij 2 kinderen
€ 17,76 per uur bij 3 kinderen
€ 20,40 per uur bij 4 kinderen

Tarieven thuisopvang/regeling dienstverlening aan huis voor de vraagouder
*1) - Vergoedingen en kosten.
In alle gevallen gaat het om adviesprijzen, gastouders en vraagouders kunnen in gezamenlijk overleg van deze prijzen afwijken. (de bureaukosten staan wel vast)

*2)- Bureaukosten: 
Ouders betalen een maximum aan bureaukosten per maand.
Hier geldt een maximum van € 85 voor een gezin met 1 kind per maand, voor een gezin met twee of meer kinderen geldt een maximum van € 110 aan bureaukosten per maand.

*3) - Adviestarieven maaltijdkosten indien wordt gekozen voor een tarief exclusief voeding:

                                                         
  Ontbijt  Lunch    Tussendoortjes Warme maaltijd
Kind 1-3 jaar           0,77                   0,93               0,26               0,76             
Kind 4-8 jaar 0,99 1,13 0,49 1,22
Kind 9-13 jaar 1,49 1,88 0,91 1,89

Dit bedrag(en) moet onderling worden verrekend!
Dit zijn advies- richtlijnen volgens het NIBUD 2022 (dagelijkse minimale kosten per persoon)
Ook is er de mogelijkheid dat de ouder zelf de voeding meegeeft.

*4) - Thuisopvang:
Bij thuisopvang is een tussentijdse tariefswijziging mogelijk i.v.m. wijziging van het minimum uurloon. In dit staatje zijn laatst bekende tarieven (per 01-01-2023) weergegeven.

Opvang in weekend/feestdagen/nachtopvang
Bij opvang in het weekend, bij officiële feestdagen en/of bij nachtopvang geldt de volgende toeslag resp. tarief:
Toeslag: € 0,50 per kind per uur voor weekend of officiële feestdagen
Tarief nachtopvang: € 18 per nacht tussen 24.00 en 07.00 uur

Laatste nieuws

Kinderopvangtoeslag 2023 toch aangepast!Lees meer

8 november 2022 was er de 'opfrisavond' voor gastouders over de Meldcode Kindermishandeling


Lees meer

4 oktober 2022 Avond over Emoties bij Kinderen!


Lees meer

Dubbelcheck opvanggegevens kinderopvangtoeslag; Wij doen mee!


Lees meer

Gastouders behalen certificaat scholing Een Gezonde Start!


Lees meer

  

©2023 GastouderBuro Yvonne Kingma - Noardwei 23 - 8603 GA Sneek -  06-81663133

Website ontwikkeling: Insite Design vorm & code