Logo GastouderBuro Yvonne Kingma
 

Kwaliteitsbeleid vanuit de Wet Kinderopvang

Kwaliteit heeft bij GOB Yvonne Kingma continue de aandacht. Dit komt o.a. in de volgende punten tot uitdrukking:

Pedagogisch Beleid, Werkplan en Individueel Plan      

 • De gastouders werken volgens het pedagogisch beleidsplan en het pedagogisch werkplan van GOB Yvonne Kingma. Het pedagogisch beleidsplan en het pedagogisch werkplan is ter inzage bij de gastouders in de (digitale) gastoudermap en  ouders krijgen deze plannen toegestuurd voor het intake-gesprek. Daarnaast is het op te vragen via info@gobyvonnekingma.nl
 • In 2018 hebben alle gastouders hun individuele Pedagogisch Werkplan geschreven onder begeleiding van GOB Yvonne Kingma, hun plan is ter inzage voor ouders. Gastouders die in de toekomst een samenwerking aangaan met GOB Yvonne Kingma wordt ook gevraagd om een individueel plan te schrijven

Opleiding en scholing gastouders

 • Alle gastouders zijn geschoold op minimaal MBO 2 zorg en welzijn niveau. Daarnaast volgt iedere gastouder jaarlijks de kinder-EHBO opleiding, welke wordt  georganiseerd door het gastouderbureau.(uitvoering door Kwant EHBO te Sneek www.kwants5ehbo.bhv.nl )
 • GOB Yvonne Kingma onderscheidt zich o.a. door het Pedagogisch Beleid, het Pedagogisch werkplan en de Meldcode Kindermishandeling te bespreken in een meer praktische uitvoering op een thema/intervisie avond voor gastouders.  Daarnaast is er jaarlijks een thema-avond voor zowel gastouders als ouders, hierbij kunnen zij ook zelf een onderwerp aandragen. Aan ontspanning voor de gastouders wordt ook gedacht, dit in de vorm van een (creatieve) gezellige avond/middag.

RIE (Risico-Inventarisatie)

 • De opvanglocatie bij de gastouder (of bij thuisopvang bij de ouder) moet een veilige en gezonde omgeving zijn voor de kinderen. Daarom wordt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd.

GGD Inspectie

 • De GGD bepaalt de registratie van een gastouder in het LRK (Landelijk Register Kinderopvang) ook mag de GGD ten allen tijde een steekproef op locatie uitvoeren
 • Jaarlijks geeft de gemeente opdracht aan de GGD om een inspectie bij het gastouderbureau uit te voeren. Deze inspectie richt zich o.a. op.de kernonderwerpen veiligheid en gezondheid en op de uitvoering van het pedagogisch beleid en het pedagogisch werkplan in de dagelijkse praktijk van gastouders. Hier wordt een inspectierapport van gemaakt. Het rapport is voor ouders in te zien bij de houder van het gastouderbureau, en tevens te lezen zowel op de website van het GOB als op de website van het LRK  www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Tenslotte krijgt ook de oudercommissie een exemplaar. 

Coaching gastouders door het gastouderbureau

 • Jaarlijks wordt er een voortgangsgesprek uitgevoerd met de gastouders. Hierin komt uiteraard de opvang in alle aspecten aan de orde. Ook wordt gekeken naar eventuele actiepunten uit de risico inventarisatie veiligheid en gezondheid.

Oudercommissie

 • De medezeggenschap van ouders is geregeld in de oudercommissie. Het reglement Oudercommissie ligt ter inzage bij de houder van het GOB en is te lezen via de website van het GOB. klik hier voor reglement oudercommissie.

Klachtenregeling

 • Er is een interne klachtenregeling voor ouders. Het is ook mogelijk rechtstreeks een klacht in te dienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang www.klachtenloket-kinderopvang.nl   waar GOB Yvonne Kingma lid van is. Klik hier voor Klachtenregeling GOB Yvonne kingma. De brochure Klachtenloket Kinderopvang is via "downloads" te lezen op de website van GastouderBuro Yvonne Kingma en (nieuwe) ouders ontvangen deze brochure tijdens het koppelingsgesprek.

Protocol Kindermishandeling

 • Kindermishandeling komt helaas te vaak voor.  Gastouders dragen een eigen verantwoordelijkheid voor het signaleren van kindermishandeling en voor het ondernemen van actie na het signaleren; er geldt een meldplicht. Vanaf 01-01-2019 geldt de verbeterde Meldcode kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang. Nieuw in de meldcode is het afwegingskader. Het protocol kindermishandeling en grensoverschreidend gedrag voor de kinderopvang hebben alle gastouders in hun (digitale) gastoudermap en is ook op de website van GastouderBuro Yvonne Kingma te lezen. De hand-out (folder) 'werken met het afwegingkader' en korte informatie over de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling t.b.v de gastouderopvang hebben de gastouders in hun gastoudermap. Tijdens thema-avonden wordt er praktische aandacht besteed aan de uitvoering van de meldcode.

Voorwaarden en Richtlijnen GOB Yvonne Kingma

 • De voorwaarden en de richtlijnen van het gastouderbureau zijn bedoeld voor zowel ouders als gastouders. Door de voorwaarden en de richtlijnen te omschrijven, is het gemakkelijker afspraken te maken bij de start van de opvang. Bovendien kan het handig zijn hierop terug te vallen als naslagwerk.

Laatste nieuws

Creatieve Workshop voor gastouders!


Lees meer

Op 23 november 2023 was er de workshop; het belang van (voor) lezen bij jonge kinderen!

             


Lees meer

Kinderopvangtoeslag 2023 toch aangepast!Lees meer

8 november 2022 was er de 'opfrisavond' voor gastouders over de Meldcode Kindermishandeling


Lees meer

4 oktober 2022 Avond over Emoties bij Kinderen!


Lees meer

  

©2024 GastouderBuro Yvonne Kingma - Noardwei 23 - 8603 GA Sneek -  06-81663133

Website ontwikkeling: Insite Design vorm & code