Logo GastouderBuro Yvonne Kingma
 

Werkwijze voor gastouders

Bemiddelingsmedewerkster en tevens houder Yvonne Kingma is pedagogisch geschoold op mbo- en hbo-niveau en heeft ruime ervaring op het gebied van gastouderopvang en kinderopvang. Zij kan u als gastouder deskundig begeleiden en ondersteunen. Daarnaast heeft zij in 2014 de opleiding tot kindercoach afgerond. Tijdens het gehele bemiddelings- en begeleidingstraject vindt zij persoonlijke aandacht en contact voor zowel ouder als gastouder zeer belangrijk.
Met ingang van 1 januari 2010 gelden bepaalde voorwaarden om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag. Eén van deze voorwaarden is dat een gastouder, voordat de opvang start, is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Alle gastouders die  in het bestand staan, zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang of zullen door GOB Yvonne kingma worden geregistreerd. Voor Landelijk Register klik hier.
 

Informatie & Aanmelding

Iedere werkdag kunt u telefonisch informatie inwinnen over gastouderopvang, ouders, vergoedingen, financiën, opvoedkundige vragen en alle overige vragen t.a.v. de opvang.
Alle informatie over het gastouderbureau kunt u lezen via de website, tevens kunt u zich hier ook aanmelden via het inschrijf/aanmeldformulier gastouder
 

Intakegesprek

Nadat het aanmeldformulier is ontvangen door het gastouderbureau, wordt er  telefonisch contact met u opgenomen om een afspraak te maken voor een intakegesprek bij u thuis. Het doel van dit gesprek is om een goed beeld te krijgen van uw wensen ten aanzien van de opvang, de opvangtijden, uw beschikbaarheid, motivatie en of u voldoet aan alle eisen. (selectiecriteria) Ook belangrijk is of u volgens het pedagogisch beleid en het pedagogisch werkplan van GastouderBuro Yvonne Kingma kan/wil werken. Daarnaast kan er tijdens het intakegesprek al een risico inventarisatie veiligheid en gezondheid van de opvangwoning plaatsvinden. Na het intakegesprek besluit Yvonne Kingma of u wel of niet wordt ingeschreven.
 

Kennismaking/ bemiddeling en koppeling

De gegevens van het intakegesprek vormen de basis voor het zoeken naar een bij u passende opvangvraag. Indien er een passende opvangvraag beschikbaar is, wordt er met u en de ouders een afspraak voor een kennismaking en/of koppelingsgesprek gemaakt. De bemiddelingsmedewerkster van het gastouderbureau is altijd aanwezig bij het koppelingsgesprek, of dat ook geldt voor het kennismakingsgesprek is afhankelijk van wat ouder en gastouder zelf willen.
Naar aanleiding van het kennismakingsgesprek besluiten u en de ouder(s) of  er gestart wordt met de opvang. Is dit het geval dan worden er bij het volgende koppelingsgesprek afspraken gemaakt over de start van de opvang. Het gastouderbureau draagt dan zorg voor een goede overeenkomst en contract afhandeling.
 

Evaluatie en begeleiding

Ongeveer twee maanden nadat de opvang is gestart, vindt er een telefonische evaluatie plaats met zowel gastouder als ouder plaats. Er wordt bekeken of de opvang naar wens verloopt en of de gemaakte afspraken in de praktijk werken. Naast deze evaluatie vindt er in ieder geval jaarlijks een persoonlijk evaluatiegesprek plaats met alle ouders die bij u opvang afnemen. Zowel de gastouder en de ouder kunnen ten allen tijde aangeven, dat ze eerder of vaker behoefte hebben aan een (evaluatie)gesprek.
Ook vind er elk jaar een voortgangsgesprek met u als gastouder plaats.
 
Wat mag u nog meer verwachten als gastouder:
 • Mogelijkheid deelname intervisiegroep gastouders
 • Advies en begeleiding m.b.t. inkomsten, belastingen etc.( voorlichting FAGON)
 • Waarborging van goede afspraken tussen u en de ouder(s) vastgelegd in een overeenkomst die is opgesteld door het gastouderbureau
 • Persoonlijk advies, beantwoorden van vragen over de opvang, opvoeding, financiën en overige vragen
 • Gratis voor u als gastouder een profielpagina op de website
 • Kassiersfunctie en een goede financiële administratie door te werken met digitaal urenregistratie-systeem I-ROSA met ook daarbij een digitale bibliotheek
 • U krijgt als gastouder altijd rond de 25ste van de maand uitbetaald
 • Jaaropgave voor de gastouderopvang
 • Jaarlijkse risico inventarisatie van de opvangwoning
 • Jaarlijkse evaluatiemomenten met de ouder(s)
 • Waarborgen en controleren van de kwaliteitseisen die aan u als gastouder worden gesteld, zoals diploma eisen, verklaringen omtrent gedrag van gastouder en volwassen huisgenoten en EHBO voor kinderen
 • Ondersteuning en begeleiding bij pedagogische vragen door Yvonne Kingma die tevens Kindercoach en coach Gezonde Kinderopvang is
 • Bemiddelen en begeleiden bij evt. meningsverschillen over gemaakte afspraken
 • Thema- Bijeenkomsten voor ouders en gastouders (vanuit het pedagogisch beleidsplan en o.a. de meldcode kindermishandeling)
 • Cursussen, trainingen en bijscholing voor gastouders waarbij uw zelf onderwerpen kan aandragen
 • Jaarlijkse herhalingslessen EHBO voor kinderen betaald door het gastouderbureau
 • Bij afwezigheid Yvonne Kingma is Aggie Ettema (Gezins-en Kindcoach) haar vervangster (lees voor meer info over haar op de website) Sinds 2022 wordt ook Bianca de Vries ingezet bij werkzaamheden gekoppeld aan het gastouderbureau.
 • Marrit Glashouwer is in 2016 afgestuurd als Pedagoog, zij is ook betrokken bij GastouderBuro Yvonne Kingma
Als extra services biedt GastouderBuro Yvonne Kingma de gastouders nog:
 • Jaarlijkse gezellige (doe) activiteit voor gastouders
 • Gratis TOMKE activiteiten map voor gastouders
 • Kerstattentie

Laatste nieuws

Creatieve Workshop voor gastouders!


Lees meer

Op 23 november 2023 was er de workshop; het belang van (voor) lezen bij jonge kinderen!

             


Lees meer

Kinderopvangtoeslag 2023 toch aangepast!Lees meer

8 november 2022 was er de 'opfrisavond' voor gastouders over de Meldcode Kindermishandeling


Lees meer

4 oktober 2022 Avond over Emoties bij Kinderen!


Lees meer

  

©2024 GastouderBuro Yvonne Kingma - Noardwei 23 - 8603 GA Sneek -  06-81663133

Website ontwikkeling: Insite Design vorm & code