Logo GastouderBuro Yvonne Kingma
 

Werkwijze vraagouders

Wat kan GastouderBuro Yvonne Kingma voor u als ouder betekenen?

(Pedagogische) Begeleiding en ondersteuning

Yvonne kingma heeft veel ervaring op het gebied van gastouderopvang en kinderopvang. Daarnaast is zij kindercoach, TINK (training Taal- en Interactievaardigheden in de Kinderopvang) trainer en coach Gezonde Kinderopvang. Door haar kennis kan zij zowel ouder(s), kind als gastouder deskundig begeleiden en ondersteunen. Tijdens het gehele bemiddelings- en begeleidingstraject is persoonlijke aandacht en contact voor zowel ouder, kind als gastouder zeer belangrijk.

Kinderopvangtoeslag

Er gelden bepaalde voorwaarden om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag. Eén van deze voorwaarden is, dat een gastouder voordat de opvang start geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Voor inschrijving van een gastouder in het LRK, komt de GGD langs voor inspectie op de locatie en nemen zij het besluit tot wel of niet inschrijving in het LRK. (inspectierapport van de locatie is ook te lezen in het LRK bij de naam van de gastouder)  Alle gastouders die in het bestand van GastouderBuro Yvonne Kingma staan, zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang of zullen worden geregistreerd. U kunt u er dus zeker van zijn dat de gastouders professioneel zijn en voldoen aan de eisen die de wet stelt.
Landelijk Register en de geregistreerde gastouders via GastouderBuro Yvonne Kingma.

Informatie & Aanmelding

U kunt dagelijks telefonisch informatie inwinnen over gastouderopvang, gastouders, kosten, financiën, opvoedkundige vragen en alle overige vragen t.a.v. de opvang. Deze informatie staat tevens uitgebreid op de website.
Via onze website kunt u zich aanmelden met het inschrijfformulier vraagouder
 

Intakegesprek

Nadat het aanmeldformulier is ontvangen door het gastouderbureau, wordt er telefonisch contact met u opgenomen voor het maken van een intakegesprek bij u thuis. Het doel van dit gesprek is om een goed beeld te krijgen van uw wensen ten aanzien van de opvang, de gastouder en de situatie van uw kind(eren). Tijdens het intakegesprek worden ook de werkwijze, de kosten, de kinderopvangtoeslag, kassiersfunctie, pedagogisch beleid en overige belangrijke zaken met u doorgesproken. Mocht u nog geen geschikte gastouder hebben gevonden, dan kan er eventueel gestart worden met een werving- en selectieprocedure voor u.
 

Kennismaking / bemiddeling / koppeling

De gegevens van het intakegesprek vormen de basis voor het zoeken naar een geschikte gastouder. In eerste instantie  wordt gekeken naar het bestand met de reeds ingeschreven gastouders, die zoveel mogelijk aan uw situatie en wensen tegemoet komen. Indien er een geschikte gastouder beschikbaar is, wordt er een afspraak voor een kennismaking en/of koppelingsgesprek met ouder en gastouder gemaakt. De bemiddelingsmedewerkster van het gastouderbureau is altijd aanwezig bij deze gesprekken. (uitzondering kan zijn dat ouders en gastouder ervoor kiezen om de kennismaking zonder aanwezigheid van het  gastouderbureau te organiseren)
Naar aanleiding van het kennismakingsgesprek besluiten ouder en  gastouder of de opvang van start gaat. Zo ja, dan worden er bij het volgende koppelingsgesprek afspraken gemaakt over de start van de opvang. Het gastouderbureau draagt dan zorg voor een goede overeenkomst en contract afhandeling. Bovenstaande stappen kunnen afwijken als een ouder(s) zelf al een gastouder heeft gevonden en/of gezamenlijk een overstap willen maken naar GOB Yvonne Kingma.
 

Evaluatie en begeleiding

Ongeveer twee maanden nadat de opvang is gestart, vindt er een telefonische evaluatie plaats met zowel ouder als gastouder. Er wordt bekeken of de opvang naar wens verloopt en of de gemaakte afspraken in de praktijk werken. Na deze korte evaluatie is er een half jaar na start van de opvang een mondeling evaluatiegesprek met ouder(s), gastouder en gastouderbureau. Dit herhaald zich binnen een jaar opnieuw, waarbij er ook de mogelijkheid is om de opvang schriftelijk(online) te evalueren. Zowel de ouder en de gastouder kunnen ten allen tijde aangeven, dat ze eerder of vaker behoefte hebben aan een (evaluatie)gesprek.
 
Wat mag u nog meer van GOB Yvonne Kingma verwachten:
 • Persoonlijk advies, beantwoorden van vragen over de opvang, opvoeding, financiën en overige vragen
 • Informatie voorziening over de wet kinderopvang en wijzigingen kinderopvangtoeslag
 • Kassiersfunctie en een goede financiële administratie door online urenregistratie-systeem I-Rosa
 • Gebruik rekentool voor berekening netto-uurtarief
 • Jaaropgave voor de gastouderopvang
 • Op de hoogte worden gehouden nieuws vanuit bijvoorbeeld de GGD of opvoedkundige informatie
 • Aanpassen overeenkomsten bijvoorbeeld na wijziging dagen/uren opvang
 • Jaarlijkse risico inventarisatie van de opvangwoning en jaarlijkse voortgangsgesprekken met de gastouder
 • Waarborgen en controleren van de kwaliteitseisen die aan gastouders worden gesteld, zoals diploma eisen, verklaringen omtrent gedrag van gastouder en volwassen huisgenoten en EHBO voor kinderen
 • Ondersteuning bij pedagogische vragen
 • Bemiddelen en begeleiden bij evt. meningsverschillen over gemaakte afspraken
 • Bijeenkomsten voor ouders en gastouders, waarbij zelf onderwerpen kunnen worden aangedragen
 • Cursussen, trainingen en bijscholing voor gastouders

Laatste nieuws

Creatieve Workshop voor gastouders!


Lees meer

Op 23 november 2023 was er de workshop; het belang van (voor) lezen bij jonge kinderen!

             


Lees meer

Kinderopvangtoeslag 2023 toch aangepast!Lees meer

8 november 2022 was er de 'opfrisavond' voor gastouders over de Meldcode Kindermishandeling


Lees meer

4 oktober 2022 Avond over Emoties bij Kinderen!


Lees meer

  

©2024 GastouderBuro Yvonne Kingma - Noardwei 23 - 8603 GA Sneek -  06-81663133

Website ontwikkeling: Insite Design vorm & code