Logo GastouderBuro Yvonne Kingma
 

Ik wil gastouder worden

Gastouders vinden het leuk om kinderen op te vangen in hun eigen huis. Een gastouder bepaalt zelf (tot het aangegeven maximum) hoeveel kinderen hij/zij op wil vangen en op welke dagen en tijden. Ook kan een gastouder bepalen of hij/zij een jonger of een wat ouder kind wil opvangen. Een gastouder is nauw bij de ontwikkeling van een kind betrokken. Hierdoor kan zij een stimulans zijn in deze ontwikkeling. Om een kind te zien opgroeien en hem of haar hierbij te begeleiden maakt het werk als gastouder uitdagend en afwisselend.
Daarnaast kan men als gastouder een aardige verdienste verkrijgen. Gastouders die meerdere kinderen een aantal dagen per week opvangen kunnen zelfs een volwaardig inkomen verdienen. Voordat u als gastouder kan worden ingeschreven bij GOB Yvonne kingma moet u o.a. aan de volgende criteria (download hier selectiecriteria) voldoen.Deze criteria zijn tevens uitgebreid beschreven in het pedagogisch beleidsplan en het pedagogisch werkplan van GOB Yvonne Kingma welke zijn te lezen via deze website:

Algemeen:
 • Minimaal 18 jaar en niet woonachtig op hetzelfde adres als de ouder.
 • Uw eigen kinderen staan niet onder toezicht.
 • Tijdens het werk spreekt u Nederlands, Fries of een andere Nederlandse streektaal.
 • Kan een Verklaring Omtrent Het Gedrag overleggen, ook voor huisgenoten van 18 jaar of ouder indien de kinderen bij de gastouder thuis worden opgevangen. (kosten voor de VOG komen voor rekening van de gastouder, wel heeft GastouderBuro Yvonne Kingma een 'eherkenning'wat betekent dat de VOG digitaal kan worden aangevraagd, deze kosten zijn lager dan aanvraag rechtstreeks bij de gemeente)
 • Gastouders en hun volwassen huisgenoten, stagaires en personen die 'structueel' aanwezig zijn dienen zich te registreren in het Personenregister Kinderopvang.
 • Gastouders zijn verplicht om te werken met het Protocol kindermishandeling en grensoverschreidend gedrag voor de kinderopvang 01-01-2019 (er geldt een meldplicht)
 • Gastouders dienen zorgvuldig en veilig om te gaan met persoonlijke gegevens van ouders en kinderen zoals gesteld vanuit de wet AVG.
  Heeft een diploma MBO-2 Helpende (Zorg en) Welzijn, of een ander diploma waarmee aan de eisen wordt voldaan, of een ervaringscertificaat. (overzicht diploma lijst)
 • Heeft een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje Kruis.
 • GastouderBuro Yvonne Kingma kiest uit professionaliteit voor een jaarlijkse herhaling van de Kinder-EHBO cursus (deze training wordt dan georganiseerd en betaald door GastouderBuro Yvonne Kingma) Kies je als gastouder niet voor een jaarlijkse herhalings-cursus, dan dien je de herhalingslessen zelf te organiseren en te betalen en zorg te dragen voor verlenging van je pasje! De verlenging van het EHBO pasje eens per twee jaar komt  voor eigen rekening van de gastouders.(€ 15)
Om een gastouder aan te melden voor het LRK en/of een wijziging door te geven voor een extra bemiddelingsrelatie via GOB Yvonne Kingma zijn een aantal van bovengenoemde documenten nodig, met daarnaast ook nog een kopie van een geldig legimitatiebewijs, waarop uw burgerservice nummer (BSN) is vermeld. 

Inschrijving als gastouder in het LRK

Gastouderopvang valt onder de Wet Kinderopvang en moet voldoen aan kwaliteitseisen.
Voordat u als gastouder aan het werk kunt gaan, moet u als erkend gastouder zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. De GGD inspecteur voert de inspectie bij de gastouder op locatie uit en bepaalt of de locatie geregistreerd wordt. Ouders die gebruik wensen te maken van gastouderopvang komen alleen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, indien zij gebruik maken van geregistreerde opvang.
 

Zelfstandig ondernemer

Voor gastouders, die meerdere kinderen opvangen, kan het aantrekkelijk zijn om dit te doen als zelfstandig ondernemer. Daartoe dient een gastouder een eenmanszaak op te richten.
Als ondernemer in een eenmanszaak zijn er bijzondere fiscale regels, die in uw voordeel kunnen werken. Te denken valt aan de zelfstandigenaftrek en startersaftrek.
Voor de beoordeling of u wordt beschouwd als zelfstandig ondernemer, bent u afhankelijk van het oordeel van de belastingdienst. De belastingdienst let daarbij op zaken als:
 • Maakt u winst?
 • Werkt u 1225 uur per jaar in uw onderneming (opvanguren en administratie)
 • Hoe zelfstandig bent u, voert u een eigen administratie?
 • Hebt u meerdere klanten, gezinnen waarvoor u werkt?
 • Loopt u ondernemersrisico?
 • Heeft u een aparte bedrijfsverzekering afgesloten?
 • Bent u geïnteresseerd in het zelfstandig ondernemerschap, klik hier voor meer informatie
 

Dienstverlening aan huis (thuisopvang)

Misschien wilt u als gastouder alleen opvang aanbieden in het huis van de ouders:

Indien u als gastouder opvang aanbiedt in het huis van de ouders, dan heeft u recht op uitbetaling van het bruto minimum uurloon incl. 8% vakantietoeslag en vakantie uren. Voor de uurvergoeding verwijzen we naar 'tarieven' op deze website.
Download hier meer informatie over Dienstverlening aan huis
 

Coaching gastouders

Hoe worden gastouders begeleid?
GOB Yvonne Kingma onderhoudt gedurende het gehele traject regelmatig telefonisch en persoonlijk contact met de gastouder. Dit gebeurt o.a. middels huisbezoeken en evaluatiegesprekken. Verder worden gastouders in voorkomende gevallen voorzien van relevante informatie als ook m.b.t. de laatste ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld de Wet Kinderopvang (WK) of de belastingen. Desgewenst kan GOB Yvonne Kingma een gastouder voorzien van (opvoed) ondersteuning en/of advies. Yvonne Kingma is naast houder en bemiddelingsmedewerker ook Kindercoach, TINK trainer en coach Gezonde Kinderopvang.
 

 

Laatste nieuws

Creatieve Workshop voor gastouders!


Lees meer

Op 23 november 2023 was er de workshop; het belang van (voor) lezen bij jonge kinderen!

             


Lees meer

Kinderopvangtoeslag 2023 toch aangepast!Lees meer

8 november 2022 was er de 'opfrisavond' voor gastouders over de Meldcode Kindermishandeling


Lees meer

4 oktober 2022 Avond over Emoties bij Kinderen!


Lees meer

  

©2024 GastouderBuro Yvonne Kingma - Noardwei 23 - 8603 GA Sneek -  06-81663133

Website ontwikkeling: Insite Design vorm & code