Logo GastouderBuro Yvonne Kingma
 

GastouderBuro Yvonne Kingma is KNGO lid

Of een gastouderbureau (via haar bemiddelingsmedewerkers) in staat is om gastouders te ondersteunen op pedagogisch gebied hangt samen met de kennis, houding en vaardigheden van de bemiddelingsmedewerker die deze taak moet uitvoeren. Dit zijn ‘beroepskwalificaties’ of ‘competenties’. Sinds 2013 moeten bemiddelingsmedewerkers vanuit de CAO aan een wettelijke kwalificatie-eis voldoen, alleen werd hier eerder door GGD-en niet overal actief op gecontroleerd. Dat gaat met het nieuwe toetsingskader en nieuwe CAO veranderen.

              

Permanente educatie in gastouderopvang:
Tot 2019 was er de 'KNGO certificering' dit betekende het volgende:
'Bijscholen is belangrijk, want kennis vervaagt. Bijscholing maakt je (weer) scherper en vergroot je kennis. Een gastouderbureau dat KNGO gecertificeerd is heeft uitsluitend een bemiddelingsmedewerker in dienst die recentelijk (>2 jaar) is bijgeschoold.'
De KNGO Certificering voor gastouderbureaus is een middel om te werken aan permanente educatie in gastouderopvang.
Helaas is de certificering vanuit de KNGO gestopt maar zet GastouderBuro Yvonne Kingma haar opleidingsplan voort zowel voor de bemiddelingsmedewerkster/houder als voor de gastouders in de toekomst!

Transparantie in gastouderopvang:
Voor gastouders en ouders die op zoek zijn naar een professioneel gastouderbureau is het erg lastig om aan de buitenkant te zien wat er aan de binnenkant aan kennis, kunde en (scholings)faciliteiten bij het gastouderbureau aanwezig is. Onze website geeft welal veel inzicht over o.a het aanbod qua scholing, welke te lezen is onder 'het laatste nieuws' en bij de 'agenda' maar ook in de algemene informatie.
Via het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)  kun je als ouders en gastouder ook de inspectieverslagen van de GGD lezen betreffende de gastouderbureaus.

Starten en professionaliseren in de gastouderopvang begint bij KNGO.
KennisNetwerk Gastouderopvang (KNGO) is een onafhankelijk initiatief gespecialiseerd in de sector gastouderopvang als onderdeel van kinderopvang. Sinds de start heeft KNGO haar netwerk in de gastouderbranche zodanig uitgebreid dat vele kleine en grote gastouderbureaus, gastouders, opleiders en betrokken instanties inmiddels de weg naar de website en social media van KNGO weten te vinden. De komende tijd richt KNGO zich hoofdzakelijk op drie doelen:

1. Het vergroten van de pedagogische kwaliteit.
2. Professionalisering door beter ondernemerschap.
3. Meer transparantie in gastouderopvang.Voor meer informatie www.kngo.nl 
 

Laatste nieuws

Jong leren Eten

WIJ DOEN MEE!
Gastouders ontvangen een moestuinbak van GastouderBuro Yvonne Kingma!
initiatief Jong Leren Eten
Jong Leren Eten staat voor: Zoveel mogelijk kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel/voeding met als uiteindelijk doel dat zij leren om gezonde én duurzame keuzes te maken.


Lees meer

Het Corona-Virus en de Kinderopvang


Lees meer

Wij werken aan Gezonde Kinderopvang!


Lees meer

Nieuw afwegingskader Meldcode Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang


Lees meer

In de week van de opvoeding organiseren wij gratis pedagogische workshops voor onze gastouders en ouders!


Lees meer

  

©2021 GastouderBuro Yvonne Kingma - Noardwei 23 - 8603 GA Sneek -  06-81663133

Website ontwikkeling: Insite Design vorm & code