Logo GastouderBuro Yvonne Kingma
 

Ik zoek een gastouder

Bent u op zoek naar flexibele en kleinschalige opvang voor uw kind(eren) in de leeftijd van 0-13 jaar waarbij professionaliteit en kwaliteit heel belangrijk is, dan kan GastouderBuro Yvonne Kingma hierin iets voor u betekenen.
GastouderBuro Yvonne Kingma adviseert en bemiddeld tussen ouders en gastouders en ondersteunt de opvang van de kinderen gedurende de opvangperiode op pedagogisch gebied.

Waarom kiezen voor gastouderopvang?

Gastouderopvang is een flexibele en kleinschalige vorm van kinderopvang in huiselijke sfeer. Uw kind krijgt meer persoonlijke aandacht van de gastouder, omdat deze voor maximaal 6 kinderen inclusief eigen kinderen onder de 10 jaar tegelijk de opvang verzorgt. Bovendien mogen niet meer dan 5 kinderen tegelijkertijd opgevangen worden als deze kinderen allemaal jonder dan 4 jaar zijn. Door de kleinschaligheid bij gastouderopvang krijgen de kinderen (extra) zorg en/of specifieke aandacht. In deze individuele vorm van kinderopvang kunnen ouders en gastouder elkaars "wensen" goed met elkaar afstemmen. Dit geldt niet alleen voor praktische zaken als breng-en haaltijden, maar ook voor de opvoeding van het kind. GOB Yvonne Kingma streeft naar een opvangsituatie, die zoveel mogelijk aansluit op uw eigen gezinssituatie

Flexibiliteit gastouderopvang

Naast kleinschaligheid is flexibiliteit een groot voordeel van de gastouderopvang. De breng- en haal tijden kunnen in overleg worden bepaald en opvang tijden kunnen per week (naar behoefte) verschillen. Deze vorm van opvang is dan ook goed te combineren als u wisselende, flexibele en/of vaste werktijden heeft of alleen buitenschoolse opvang nodig heeft. Daarnaast is het prettig te weten dat u alleen de uren betaalt die ook daadwerkelijk worden afgenomen. Wat betreft dit laatste; kan een gastouder hiervan afwijken, dit is dan apart vastgelegd in haar (huis) regels.

Kwaliteit kinderopvang

Goede Kwaliteit in de Kinderopvang moet bijdragen aan een gezonde en goede ontwikkeling van kinderen in een veilige en gezonde omgeving. GastouderBuro Yvonne Kingma voert jaarlijks bij iedere gastouder en opvangwoning een risico inventarisatie betreffende veiligheid en gezondheid uit. En daarnaast is er elk jaar het persoonlijk voortgangsgesprek met de gastouder uitgevoerd samen met het gastouderbureau. Er is een duidelijke visie en deze is vastgelegd in een pedagogisch beleid en een pedagogisch werkplan. Alle gastouders die aangesloten zijn bij GastouderBuro Yvonne Kingma werken volgens dit beleidsplan en werkplan. U kunt het pedagogisch beleidsplan en pedagogisch werkplan ter inzage opvragen bij ons gastouderbureau via info@gobyvonnekingma.nl. 'In 2018 hebben al 'onze' gastouders een individueel pedagogisch werkplan geschreven, dit onder begeleiding van pedagoge Marrit Glashouwer, gezins-en kind coach Aggie Ettema en Yvonne Kingma'. Met dit 'eigen werkplan' wordt voor een ouder(s) inzichtelijk hoe een gastouder werkt, wat zij te bieden heeft en waar ze voor staat'.

Op zoek naar een gastouder?

Bent u zoek naar een gastouder dan kunt u contact met Yvonne Kingma opnemen of al vast een kijkje nemen op de pagina "de gastouders" , waar veel gastouders een profielpagina hebben aangemaakt.  Mocht er voor u geen geschikte gastouder bij staan, neemt u dan gerust even contact op met het gastouderbureau. Heeft u reeds zelf al een gastouder gevonden, die al bij GOB Yvonne kingma is ingeschreven dan kunt u zich via het inschrijf/aanmeldformulier aanmelden via de website van het gastouderbureau.

U heeft al een gastouder,maar bent beiden niet tevreden over uw huidige gastouderbureau?
Wilt u uw opvang officieel regelen of omzetten naar GOB Yvonne Kingma, u kunt gebruik maken van het aanmeldformulier vraagouder of contact opnemen met het gastouderbureau. Wij regelen zonder inspanning van u de overstap!

 
Samenvatting voordelen om te kiezen voor gastouderopvang:
De voordelen van erkende gastouderopvang via GastouderBuro Yvonne Kingma:

 • Er worden maximaal 6 kinderen van 0 - 13 jaar tegelijkertijd opgevangen in een huiselijke sfeer. (inclusief eigen kinderen tot 10 jaar)
 • Gastouders hebben een diploma MBO-2 Helpende (Zorg en) Welzijn, een hieraan gelijkgestelde opleiding of een ervaringscertificaat.
 • Gastouders en huisgenoten van 18 jaar en ouder hebben een VOG (verklaring omtrent gedrag)
 • Gastouders en hun volwassen huisgenoten, stagaires en personen die 'structueel' aanwezig zijn op de locatie van de gastouder staan ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang.
 • Er is veel persoonlijke aandacht voor een kind.
 • In geval van lichte ziekte of koorts kan een kind gewoon naar de gastouder.
 • Gastouders hebben meestal (veel) ervaring met eigen kinderen.
 • Er wordt jaarlijks een risico-inventarisatie door het gastouderbureau uitgevoerd bij de gastouders t.b.v. de veiligheid en gezondheid van de kinderen.
 • Gastouders werken conform het pedagogisch beleids en werkplan van het gastouderbureau.
 • Er wordt vanuit het gastouderbureau veel (gratis) pedagogisch scholing aan de gastouders aangeboden; dit vergroot de kennis van de gastouder en komt ten goede aan de opvang van de gastkinderen.
 • Via de oudercommissie kunnen ouders invloed uitoefenen op het (pedagogisch) beleid en werkplan.
 • GOB Yvonne Kingma zorgt voor de administratieve en financiële afhandeling.
 • Er is sprake van regelmatig en persoonlijk contact met ouders en gastouders.
 • Er is sprake van begeleiding en ondersteuning van de gastouders.
 • De  opvang en bureau kosten komen voor de ouders in aanmerking voor vergoeding via de belastingdienst.
 • Het gastouderbureau hanteert criteria voor de kwaliteit van de gastouders. . 

Tegemoetkoming kinderopvangkosten

U heeft recht op een tegemoetkoming in de kinderopvangkosten, indien u gebruik maakt van een geregistreerd gastouderbureau en een geregistreerde gastouder. De hoogte van de tegemoetkoming kinderopvangtoeslag is afhankelijk van uw belastbaar inkomen. De kosten voor gastoudervergoeding en de bureaukosten komen allebeide in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag.
 
Via de gastouders kunt u lezen welke gastouders bij GOB Yvonne Kingma staan ingeschreven.
 

Laatste nieuws

Op 23 november 2023 was er de workshop; het belang van (voor) lezen bij jonge kinderen!

             


Lees meer

Kinderopvangtoeslag 2023 toch aangepast!Lees meer

8 november 2022 was er de 'opfrisavond' voor gastouders over de Meldcode Kindermishandeling


Lees meer

4 oktober 2022 Avond over Emoties bij Kinderen!


Lees meer

Dubbelcheck opvanggegevens kinderopvangtoeslag; Wij doen mee!


Lees meer

  

©2024 GastouderBuro Yvonne Kingma - Noardwei 23 - 8603 GA Sneek -  06-81663133

Website ontwikkeling: Insite Design vorm & code