Logo GastouderBuro Yvonne Kingma
 

Wij werken aan Gezonde Kinderopvang

Gezonde Kinderopvang LogoYes, geslaagd als trainer 'Gezonde Kinderopvang'! 
Op 16 en 17 juni 2019 heeft Yvonne Kingma in Amersfoort de training ‘een gezonde start’ gevolgd en zij is nu gecertificeerd om gastouders en ouders de scholing 'Een gezonde start' aan te bieden!
Voor meer informatie over de achtergrond van en wat is 'Gezonde Kinderopvang' ga naar www.gezondekinderopvang.nl

Waarom Gezonde Kinderopvang?Organisaties die werken met de aanpak Gezonde Kinderopvang werken op een planmatige manier structureel en integraal aan gezondheid. Kinderen en jongeren leggen in hun jeugd een belangrijke basis voor hun toekomstige (on)gezondheid. Door gezond gedrag te stimuleren is een deel van gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd, al in de jeugd te voorkomen, of uit te stellen. 

Behalve de voordelen voor kinderen, levert aandacht voor gezondheid en gezonde leefstijl ook voordelen op voor ouders, medewerkers, de kinderopvangorganisatie en de maatschappij.  

Voor kinderen
 • De aanpak Gezonde Kinderopvang draagt bij aan de gezondheid en gezonde leefstijl van kinderen.
 • Het is makkelijker jong een gezonde leefstijl aan te leren, dan op latere leeftijd een ongezonde leefstijl af te leren.
 • Preventie bij kinderen draagt bij aan gezondheidsproblemen voorkomen op volwassen leeftijd
 • Gezonde kinderen presteren ook op latere leeftijd beter
Voor ouders
 • Veel ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen een goede gezondheid hebben en waarderen het wanneer de kinderopvangorganisatie hier aandacht aan besteedt.
 • De kinderopvangorganisatie is een laagdrempelige vraagbaak om gezondheidsonderwerpen rond kinderen te bespreken.
 • Ouders die thuis een gezonde leefstijl hanteren, zien dit nu ook ondersteund op de kinderopvang.
 • Gezonde Kinderopvang kan ouders inspireren ook thuis een gezondere leefstijl te hanteren.
 • Gezonde Kinderopvang geeft aansluiting op Gezonde School in het primair onderwijs. Daarmee ontstaat er een doorgaande leerlijn rondom gezond opgroeien.

Voor de kinderopvangorganisatie
 • Een gezonde leefstijl voor iedereen is een maatschappelijke opgave. De aanpak Gezonde Kinderopvang biedt handvatten om daar actief aan bij te dragen.
 • De aandacht voor gezondheid en gezonde leefstijl biedt de organisatie de kans zich te profileren.
 • De aanpak versterkt de gedachte dat ouders en kinderopvangorganisatie partners zijn in de opvoeding van het kind en dat zij een gedeelde verantwoordelijkheid hebben.
 • De aanpak helpt om een duidelijke visie op gezondheid en gezonde leefstijl te formuleren en in het beleid op te nemen.
 • De aanpak helpt samenhang te brengen in de activiteiten rondom gezondheid en gezonde leefstijl en deze structureel in te bedden.
 • De aanpak helpt om meer kwaliteit rond gezondheid te bieden.

Scholing Een Gezonde Start'Hoe zorgt u als kinderopvangorganisatie ervoor dat de opvang een gezonde, actieve en veilige omgeving biedt, waar pedagogisch medewerkers en gastouders zelf het gezonde voorbeeld geven?

Houder en bemiddelingsmedewerker Yvonne Kingma heeft de training ‘een gezonde start’ gevolgd en positief afgerond met het behalen van het certificaat ‘Coach Gezonde Kinderopvang’

Haar kennis en ervaring draagt zij over aan de gastouders en ouders in de vorm van scholing, advies en voorlichting geven waarbij gastouders zelf het gezonde voorbeeld kunnen gaan geven.
 

Laatste nieuws

Creatieve Workshop voor gastouders!


Lees meer

Op 23 november 2023 was er de workshop; het belang van (voor) lezen bij jonge kinderen!

             


Lees meer

Kinderopvangtoeslag 2023 toch aangepast!Lees meer

8 november 2022 was er de 'opfrisavond' voor gastouders over de Meldcode Kindermishandeling


Lees meer

4 oktober 2022 Avond over Emoties bij Kinderen!


Lees meer

  

©2024 GastouderBuro Yvonne Kingma - Noardwei 23 - 8603 GA Sneek -  06-81663133

Website ontwikkeling: Insite Design vorm & code