Logo GastouderBuro Yvonne Kingma
 

Aanmeld/Intake formulier Gastouder


Persoonlijke gegevens Gastouder

Werk en opleiding
Ja   Nee
Ja   Nee
Ja   Nee
Ja   Nee
Ja   Nee
Ja   Nee
Ja   Nee
Ja   Nee

Gegevens huisgenoten
Ja   Nee
Ja   Nee
Ja   Nee

Informatie over eventuele eigen kinderen
Jongen   Meisje
naar de peuterspeelzaal
naar school
naar het werk
thuis bij de gastouder
niet meer thuiswonend

Jongen   Meisje
naar de peuterspeelzaal
naar school
naar het werk
thuis bij de gastouder
niet meer thuiswonend

Jongen   Meisje
naar de peuterspeelzaal
naar school
naar het werk
thuis bij de gastouder
niet meer thuiswonend

Jongen   Meisje
naar de peuterspeelzaal
naar school
naar het werk
thuis bij de gastouder
niet meer thuiswonend

Gastouderopvang
Maandagmorgen   Maandagmiddag  
Dinsdagmorgen   Dinsdagmiddag  
Woensdagmorgen   Woensdagmiddag  
Donderdagmorgen   Donderdagmiddag  
Vrijdagmorgen   Vrijdagmiddag  
Ja   Nee
Opvang bij u thuis
Opvang in de woning van de vraagouder
Geen voorkeur
Ja   Nee
Ja   Nee
Ja   Nee
Ja   Nee

Thuissituatie
Ja   Nee
Ja   Nee
Ja   Nee
Ja   Nee
onregelmatige werktijden van u of uw partner
ziektes, medische of psychiatrische behandeling
handicaps
allergieën
bouw/verbouwplannen van uw woning
sollicitatieplannen
Wilt u iets vertellen over hoe u met uw eigen kind(eren) en/of gastkinderen omgaat m.b.t.:

Vraagouder
Ja   Nee
Zo ja, dan graag de volgende gegevens van die vraagouder invullen
Ja   Nee

Ik ga hiermee akkoord


  
Ondertekening.

  

Laatste nieuws

Op 23 november 2023 was er de workshop; het belang van (voor) lezen bij jonge kinderen!

             


Lees meer

Kinderopvangtoeslag 2023 toch aangepast!Lees meer

8 november 2022 was er de 'opfrisavond' voor gastouders over de Meldcode Kindermishandeling


Lees meer

4 oktober 2022 Avond over Emoties bij Kinderen!


Lees meer

Dubbelcheck opvanggegevens kinderopvangtoeslag; Wij doen mee!


Lees meer

  

©2024 GastouderBuro Yvonne Kingma - Noardwei 23 - 8603 GA Sneek -  06-81663133

Website ontwikkeling: Insite Design vorm & code