Logo GastouderBuro Yvonne Kingma
 

Kassiersfunctie

Het gastouderbureau heeft een kassiersfunctie. Dit betekent dat de betaling van een ouder aan een gastouder plaatsvindt via het gastouderbureau. Ouders mogen niet rechtstreeks aan gastouders betalen en kinderopvangtoeslag mag niet rechtstreeks aan gastouders worden overgemaakt. Dit betekent dat de gastoudervergoeding plus bureaukosten door GOB Yvonne Kingma aan de ouders wordt gefactureerd en dat GOB Yvonne Kingma zorgt draagt voor uitbetaling aan de gastouder. GOB Yvonne Kingma is een erkend gastouderbureau, waardoor ouders aanspraak kunnen maken op de kinderopvangtoeslag. Deze vergoeding kan via de belastingdienst worden teruggevorderd. 

Tegemoetkoming kinderopvangkosten

U heeft recht op een tegemoetkoming in de kinderopvangkosten indien u gebruik maakt van een geregistreerd gastouderbureau en een geregistreerde gastouder. De hoogte van de tegemoetkoming kinderopvangtoeslag is afhankelijk van uw belastbaar inkomen. De kosten voor gastoudervergoeding en de bureaukosten komen allebeide in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. U dient de kinderopvangtoeslag als ouder(s) aan te vragen, en bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van eventuele wijzigingen.
 

U krijgt kinderopvangtoeslag als:

  • U werkt, een opleiding volgt, een traject volgt naar werk of als u een inburgeringscursus volgt bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor uw partner.
  • Uw kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat.
  • Indien een ouder of de partner werkloos wordt, behoudt hij/zij gedurende drie kalendermaanden het recht op kinderopvangtoeslag.(zie www.toeslagen.nl voor een berekening van de kinderopvangtoeslag)

 

Laatste nieuws

Gastouders behalen certificaat scholing Een Gezonde Start!


Lees meer

Jong leren Eten

WIJ DOEN MEE!
Gastouders ontvangen een moestuinbak van GastouderBuro Yvonne Kingma!
initiatief Jong Leren Eten
Jong Leren Eten staat voor: Zoveel mogelijk kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel/voeding met als uiteindelijk doel dat zij leren om gezonde én duurzame keuzes te maken.


Lees meer

Het Corona-Virus en de Kinderopvang


Lees meer

Wij werken aan Gezonde Kinderopvang!


Lees meer

Nieuw afwegingskader Meldcode Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang


Lees meer

  

©2021 GastouderBuro Yvonne Kingma - Noardwei 23 - 8603 GA Sneek -  06-81663133

Website ontwikkeling: Insite Design vorm & code