Logo GastouderBuro Yvonne Kingma
 

Tarieven 2024

Kosten gastouderopvang per 01-01-2024

De kosten voor de ouder(s) bestaan uit twee delen:
  1. Een vergoeding per uur per kind aan de gastouder.
  2. De bureau (organisatie) kosten aan het gastouderbureau.
Er worden geen inschrijfkosten of andere extra kosten gehanteerd!
Via de 'rekentool' op onze website kan het netto uurtarief berekend worden.

GastouderBuro Yvonne Kingma koppelt haar tarieven zoveel mogelijk voor gast- en vraagouders aan de maximale uurvergoeding die ouders van de overheid terug kunnen krijgen. Voor de gastouderopvang geldt een maximum uurprijs van € 7,53 in 2024

Bij Gastouderburo Yvonne Kingma bestaan de tarieven bij GastouderOpvang uit twee delen namelijk het gastoudertarief en de bureau kosten. Het gastoudertarief is het tarief voor de opvang door de gastouder. Een gastouder is vrij om haar eigen uurtarief te bepalen. De Bureaukosten is het tarief voor bemiddeling, begeleiding, gratis scholing voor gastouders, organisatie en financiële en administratieve afhandeling van de opvang door GastouderBuro Yvonne Kingma. ‘Omdat het GOB ook in 2024 wil blijven investeren in Kwaliteit maar te maken heeft met de inflatie worden de bureaukosten met € 0,05 verhoogd naar € 1,15.

GastouderBuro Yvonne Kingma werkt middels een kassiersfunctie. Dit betekent dat de gastoudertarieven door GastouderBuro Yvonne Kingma aan de ouder worden gefactureerd en dat GastouderBuro Yvonne Kingma zorg draagt voor uitbetaling aan de gastouder.
Facturatie van zowel het gastoudertarief en de bureaukosten gebeurt achteraf op basis van het aantal daadwerkelijk afgenomen aantal uren.
Bij GastouderBuro Yvonne Kingma geldt het advies richting ouders tot machtiging van automatische incasso, hierdoor kunnen de gastouders op tijd worden uitbetaald.

Per kalendermaand wordt het werkelijk aantal opvanguren, achteraf aan de gastouder uitbetaald.

TARIEVEN 2024 (adviesprijzen, een gastouder is vrij om haar eigen uurtarief te bepalen)

Gastouder (inclusief maaltijdkosten) .
Vergoeding gastouder: € 6,38 per kind per uur 
Bureaukosten: € 1,15 per kind per uur 
Kosten voor vraagouder: € 7,53 per kind per uur 

Gastouder (exclusief maaltijdkosten)
Vergoeding gastouder: € 6,18 per kind per uur 
Bureaukosten: € 1,15 per kind per uur 
Kosten voor vraagouder: € 7,33 per kind per uur 

Thuisopvang/regeling dienstverlening aan huis
Vergoeding gastouder per uur bij thuisopvang/regeling dienstverlening aan huis 

De tarieven voor opvang aan huis worden twee keer per jaar vastgesteld, op 1 januari en op 1 juli, net als het wettelijk minimum loon.

Het bruto wettelijk minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder is in 2024 vastgesteld op:
€ 13,27 per uur. Let wel een gastouder mag haar eigen uurtarief bepalen. Bij thuisopvang geldt een gezinstarief per uur excl. bureaukosten a € 1,15 per kind per uur.

Tarieven gastouder
In alle gevallen gaat het om adviesprijzen, een gastouder is vrij om haar eigen uurtarief te bepalen.

Bureaukosten: 
Ouders betalen een maximum aan bureaukosten per maand.
Hier geldt een maximum van € 85 voor een gezin met 1 kind per maand, voor een gezin met twee of meer kinderen geldt een maximum van € 110 aan bureaukosten per maand.

Adviestarieven maaltijdkosten indien wordt gekozen voor een tarief exclusief voedinger kan ook worden afgeproken dat de ouder(s) alle voeding meegeven.
                                                         
  Ontbijt  Lunch    Tussendoortjes Warme maaltijd
Kind 1-3 jaar           0,88                  1,05           0,30           0,88           
Kind 4-8 jaar 1,16 1,28 0,55 1,40
Kind 9-13 jaar 1,73 2,15 1,04 2,16

Dit bedrag(en) moet onderling worden verrekend!
Dit zijn advies- richtlijnen volgens het NIBUD 2024 (dagelijkse minimale kosten per persoon)
Ook is er de mogelijkheid dat de ouder zelf de voeding meegeeft.

Thuisopvang:
Bij thuisopvang is een tussentijdse tariefswijziging mogelijk i.v.m. wijziging van het minimum uurloon. 

Opvang in weekend/feestdagen/nachtopvang
Bij opvang in het weekend, bij officiële feestdagen en/of bij nachtopvang geldt de volgende toeslag resp. tarief:
Toeslag: € 0,50 per kind per uur voor weekend of officiële feestdagen
Tarief nachtopvang: € 18 per nacht tussen 24.00 en 07.00 uur

Laatste nieuws

Creatieve Workshop voor gastouders!


Lees meer

Op 23 november 2023 was er de workshop; het belang van (voor) lezen bij jonge kinderen!

             


Lees meer

Kinderopvangtoeslag 2023 toch aangepast!Lees meer

8 november 2022 was er de 'opfrisavond' voor gastouders over de Meldcode Kindermishandeling


Lees meer

4 oktober 2022 Avond over Emoties bij Kinderen!


Lees meer

  

©2024 GastouderBuro Yvonne Kingma - Noardwei 23 - 8603 GA Sneek -  06-81663133

Website ontwikkeling: Insite Design vorm & code